18. dny

dětské

endokrinologie

18. dny dětské

endokrinologie

Kazuistiky z dětské endokrinologie 2017

27. -28. ledna 2017 v Pardubicích

ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé dětské endokrinologie,

od našeho posledního setkání v nádherné Olomouci uběhlo již několik měsíců a my se nyní můžeme těšit na blížící se 18. Dny dětské endokrinologie v Pardubicích. Ty se budou konat ve dnech 27. a 28. ledna 2017 v hotelu Zlatá štika, jen pár desítek metrů od historického centra města. Je mou milou povinností Vás srdečně pozvat do Pardubic, města ležícího na soutoku Labe a Chrudimky, města perníku, Zlaté přilby a Velké pardubické.

Program našeho setkání bude sestaven z krátkých kazuistických sdělení a jako každoročně bude udělena cena doc. Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii. Podmínkou registrace lékařů na kongres je jejich aktivní účast. Vyberte pro nás příběhy z Vaší každodenní lékařské praxe, jež se Vám podařily nebo třeba i nepodařily vyřešit. Těšíme se opět i na setkání s našimi sestřičkami, které budou mít svůj samostatný program v pátek odpoledne v prostorách pardubického zámku. Jejich aktivní účast je vítána, ale není podmínkou. Prosíme lékaře o motivaci svých sestřiček.

Věřím, že nám 18. Dny dětské endokrinologie přinesou nejen nové odborné informace, ale i příjemné společenské zážitky a setkání

Těším se na vás,

Ivana Plášilová

 

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

27. 1. – 28. 1. 2017

Hotel Zlatá štika, Štrossova 27, Pardubice / www.zlatastika.cz

Zámek Pardubice / www.vcm.cz – sekce sester

 

POŘÁDÁ

Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMA

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

MUDr. Ivana Plášilová

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Jitka Hýbnerová

MUDr. Ivana Plášilová

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM

 

Přihláškový formulář k účasti naleznete níže.

 

Kontaktní osoba pro registraci účastníků a firem:

Jitka Hýbnerová

Konferenční servis UP, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc

Tel.: 585 631 125, 606 928 314

E-mail: jitka.hybnerova@upol.cz

 

Termín zaslání přihlášky a abstrakt do 5. 12. 2016

 

Podmínkou registrace lékařů na konferenci je aktivní účast, přičemž za aktivního účastníka je považován pouze prezentující autor.

Do všech tří míst konání, se dostanete z Hlavního vlakového a autobusového nádraží Pardubice:

městskou dopravou / cca 15 minut/:

Linky z hlavního vlakového nádraží/ zastávka po východu z budovy vlakového nádraží po pravé ruce/ - směr zastávka : Krajský úřad

Trolejbus : č 2, 13, 21

Autobus: č. 9, 12

pěšky / cca 35 minut/

ABSTRAKTA

Abstrakta zasílejte elektronicky na E-mail: helena.bendova@lfmotol.cuni.cz do 5. 12. 2016.

 

Pokyny pro vypracování abstraktu (abstrakta budou otištěna ve sborníku a následně pravděpodobně i v Česko-Slovenské Pediatrii)

Pište prosím volným tokem textu v programu Word, nepoužívejte speciální pomůcky pro formátování.

 

Formální úprava abstraktu

  • NÁZEV SDĚLENÍ (velká písmena)
  • Autoři (podtrhněte prosím jméno autora, který bude kazuistiku prezentovat)
  • Pracoviště
  • Text abstraktu. Text pište volnou formou v rozsahu 150-300 slov proto, aby nebyl příliš stručný ani příliš dlouhý. Formát písma Times New Roman, vel. 11, řádkování 1. Tabulky nebo grafy vložte jako samostatnou přílohu.

V kazuistice prosím uveďte:

• věk a pohlaví pacienta

• jen zásadní údaje z předchorobí

• první příznak současné nemoci

• somatický nález při úvodním Vašem vyšetření; ve většině případů bude vhodné uvést výšku a hmotnost v absolutních hodnotách a ve směrodatných odchylkách nebo percentilech a také pubertální stav podle Tannerovy klasifikace

• jednotlivé diagnostické kroky

• diagnostický závěr (může zůstat otevřený k diskusi u pacientů s nejasnou diagnózou)

• další průběh nemoci, léčba a její efekt

 

Při vlastní prezentaci prosím pamatujte, že u kazuistiky je důležitý moment překvapení. Diagnóza tedy nemusí být obsažena v názvu nebo v samém úvodu sdělení!

AKREDITACE

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů i sester.

Odborný garant : prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMA

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program je v tomto roce sestaven z kazuistik, je určen pro lékaře i sestry.

Podmínkou registrace lékařů na konferenci je aktivní účast, přičemž za aktivního účastníka je považován pouze prezentující autor.
U sester je aktivní účast vítána, ale není podmínkou.

V sobotu bude přizvána i pediatrická veřejnost z Pardubického, Královéhradeckého kraje a okolí.

Podrobný program konference stahujte zde (.pdf)

Registrace pro lékaře i sestry bude v pátek a v sobotu  v Hotelu Zlatá štika.

POPLATKY

 

 

 

 

 

 

 

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, účast na společenském programu, občerstvení a certifikát ČLK.

Po 10. 1. 2017 nelze hradit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

 

Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

č. ú. 19-1096330227/0100

var. symbol: 999021119

 

Pro účastníky ze zahraničí:

IBAN: CZ 090 1000000 191096330227

BIC: KOMBCZPPxxx

 

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku, nutno uvést IČ a DIČ.

 

NUTNÉ! NEPREHLÉDNĚTE!

Pokud uhradíte registrační poplatek na účet, prosím o zaslání dokladu o zaplacení e-mailem, poštou s uvedením, za koho je částka uhrazena.

On-line registrace je již uzavřena

Dodatečná registrace a úhrada poplatku bude možná na místě konání konference.

 

UBYTOVÁNÍ

je rezervováno pro všechny účastníky v termínu 27. - 28. 1. 2017 v Hotelu Euro (www.hoteleuro.cz, tel.: 466 414 255) a v Hotelu Zlatá štika (www.zlatastika.cz/cs/, tel.: 466 052 100) ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. V případě zájmu je možné zajistit ubytování již od 26. 1. 2017.

 

Ceny ubytování vč. snídaně:

 

Hotel Euro / E-mail: info@hoteleuro.cz:

Jednolůžkový pokoj 1.850,- / noc

Dvoulůžkový pokoj 1.850,- / noc

Termín opce na pokoje pro účastníky je 19. 12. 2016

 

Hotel Zlatá štika / E-mail: hotel@zlatastika.cz:

Jednolůžkový pokoj 900,- / noc

Dvoulůžkový pokoj 1.100,- / noc

Termín opce na pokoje pro účastníky je 31. 12. 2016.

V hotelech si účastníci ubytování objednávají sami, při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka sympozia / Endokrinologie 2017 (jinak může hotel sdělit, že je obsazen). Rezervace je pro účastníky sympozia v hotelech do uvedeného termínu, poté hotely nevyčerpané kapacity ruší.

V případě objednaného a nevyužitého ubytování si hotel účtuje 100% z ceny ubytování.

 

Přihlášení účastníci mají možnost požádat o příspěvek na ubytování, v případě zájmu prosíme vyznačit v přihlášce.

Rezervaci ubytování pro členy Pracovní skupiny a pro zástupce firem zajišťuje Konferenční servis UP.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu na Konferenční servis UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 10. 1. 2017, budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

FOTOGALERIE Z KONFERENCE

Generální partner:

Ostatní partneři:

Mediální partner: